معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
مشاركت در طراحي نظام برنامه‌ريزي توسعه ملي و منطقه‌اي و اجراي نظام مصوب در استان ، تهيه و تدوين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت استان و شهرستان‌ها در چارچوب برنامه كلان كشور ، تهيه و تدوين برنامه‌ها و سياست‌هاي كلان امور اشتغال و سرمايه‌گذاري، جمعيت، آمايش سرزمين، آينده نگري، محيط زيست، توسعه منابع استاني ، نظارت و ارزشيابي فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان با اهداف و خط مشي‌هاي توسعه ملي، منطقه‌اي و استاني ، انجام امور مربوط به برنامه‌ريزي منطقه‌اي و تهيه طرح‌هاي آمايش سرزميني استان ، تهيه و تدوين گزارش ‌هاي سالانه اقتصادي و اجتماعي استان


آمار و اطلاعات
در حال بررسی:3
پایان یافته:0
کل درخواست‌ها :3
میانگین زمان پاسخ‌دهی :0 روز
میانگین امتیاز کاربران :0 از 5