معاونت آمار و اطلاعات
ساماندهي، اجرا، استخراج و نظارت بر انجام سرشماري‌هاي عمومي و تخصصي ، سازماندهي، اجرا، استخراج و نظارت بر آمارگيري‌هاي نمونه‌اي در چارچوب ضوابط مركز آمار ايران ، جمع‌آوري و ساماندهي آمارهاي ثبتي مربوط به سازمان‌هاي اداري استان در چارچوب نظام آمارهاي ثبتي كشور ، تهيه و بهنگام سازي نقشه‌هاي شهري و روستايي براي طرح‌هاي آماري با هماهنگي سازمان نقشه‌برداري كشور ، انجام وظايف دبيرخانه‌اي شوراي كاربران (GIS) (سيستم‌هاي اطلاعاتي جغرافيايي استاني)


آمار و اطلاعات
در حال بررسی:0
پایان یافته:0
کل درخواست‌ها :0
میانگین زمان پاسخ‌دهی :0 روز
میانگین امتیاز کاربران :0 از 5