معاونت توسعه و برنامه ریزی
تهيه، تدوين و ارزيابي برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت، كوتاه مدت و برنامه هاي ويژه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان و شهرستان در چارچوب برنامه كلان و برنامه هاي ويژه (اقتصاد مقاومتي) كشور با مشاركت كليه دستگاه هاي اجرايي استان، تلفيق و يكپارچه سازي چشم انداز و برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت استان و شهرستان ها، مشاركت در استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد (نظام بودجه ريزي عملياتي) در دستگاه هاي اجرايي استان، انجام امور دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي استان و شهرستان ها، نظارت و ارزيابي بر اجراي برنامه هاي عملياتي اقتصاد مقاومتي استان و تحليل شرايط و موانع توسعه استان، هماهنگي و پيگيري در تهيه و تدوين برنامه هاي عملياتي اقتصاد مقاومتي در دستگاه هاي اجرايي استان


آمار و اطلاعات
در حال بررسی:0
پایان یافته:0
کل درخواست‌ها :0
میانگین زمان پاسخ‌دهی :0 روز
میانگین امتیاز کاربران :0 از 5