مدیریت نظام فنی و اجرایی
اجراي نظام فني و اجرايي استان در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور ، همكاري در تهيه و انجام اقدامات لازم براي ترويج بكارگيري ضوابط و استانداردها و معيارهاي فني ، بررسي و تعيين صلاحيت و رتبه‌بندي و ارزشيابي پيمانكاران، مشاوران و كارشناسان استان ، انجام اقدامات لازم براي ارتقاء و تقويت ظرفيت كمي و كيفي پيمانكاران و شركت‌هاي پيمانكاري استان ، تهيه قيمت‌هاي پايه استاني و ضرايب منطقه‌اي باتوجه به شرايط منطقه و پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط براي بررسي و تصميم‌گيري ، ايجاد بانك اطلاعاتي و مستندسازي تجربيات فني و اجرايي ، انجام امور دبيرخانه‌اي شوراي فني استان


آمار و اطلاعات
در حال بررسی:7
پایان یافته:1
کل درخواست‌ها :8
میانگین زمان پاسخ‌دهی :10 روز
میانگین امتیاز کاربران :4 از 5