مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری
مطالعه و بررسي به منظور شناسايي نيازهاي پژوهشي خاص استان با هماهنگي معاونت‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان ، انجام مطالعات و پژوهش‌هاي ارجاعي از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني ، همكاري با مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و اينده‌نگري در سطح ملي ، تلاش در جهت جلب همكاري صاحب‌نظران و انديشمندان علمي در سطح استان و كشور


آمار و اطلاعات
در حال بررسی:1
پایان یافته:235
کل درخواست‌ها :236
میانگین زمان پاسخ‌دهی :6 روز
میانگین امتیاز کاربران :4 از 5