مدیریت نقشه و اطلاعات مکانی
ظرفیت‌سازی و برنامه‌ریزی برای تهیه و به‌‌هنگام سازی نقشه‌های مورد نیاز استان با هماهنگی سازمان نقشه‌برداری کشور ، توسعه بستر نرم‌افزاری زیرساخت داده‌های مکانی SDI استانی، تحت راهبری و هدایت سازمان نقشه‌برداری کشور ، ظرفیت‌سازی برای همکاری با سازمان نقشه‌برداری کشور در خصوص نظارت و کنترل فنی بر خدمات نقشه‌برداری مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی استان ، ظرفیت‌سازی برای همکاری با سازمان نقشه‌برداری کشور در حفظ، نگهداری و توسعه ایستگاه‌های دائم تعیین موقعیت ماهواره‌ای GNSS در سطح استان ، انجام وظایف دبیرخانه‌ای "گروه کاری کاربران نقشه و اطلاعات مکانی" در سطح استان با هماهنگی سازمان نقشه‌‌برداری کشور


آمار و اطلاعات
در حال بررسی:4
پایان یافته:3
کل درخواست‌ها :7
میانگین زمان پاسخ‌دهی :5 روز
میانگین امتیاز کاربران :4 از 5