به میز خدمت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی خوش آمدید

معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

مشارکت در طراحی نظام برنامه‌ریزی توسعه ملی و منطقه‌ای و اجرای نظام مصوب در استان ، تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت استان و شهرستان‌ها در چارچوب برنامه کلان کشور ، تهیه و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های کلان امور اشتغال و سرمایه‌گذاری، جمعیت، آمایش سرزمین، آینده نگری، محیط زیست، توسعه منابع استانی ، نظارت و ارزشیابی فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان با اهداف و خط مشی‌های توسعه ملی، منطقه‌ای و استانی ، انجام امور مربوط به برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تهیه طرح‌های آمایش سرزمینی استان ، تهیه و تدوین گزارش ‌های سالانه اقتصادی و اجتماعی استان

اطلاعات بیشتر و لیست خدمات

مدیریت نظام فنی و اجرایی

اجرای نظام فنی و اجرایی استان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور ، همکاری در تهیه و انجام اقدامات لازم برای ترویج بکارگیری ضوابط و استانداردها و معیارهای فنی ، بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی و ارزشیابی پیمانکاران، مشاوران و کارشناسان استان ، انجام اقدامات لازم برای ارتقاء و تقویت ظرفیت کمی و کیفی پیمانکاران و شرکت‌های پیمانکاری استان ، تهیه قیمت‌های پایه استانی و ضرایب منطقه‌ای باتوجه به شرایط منطقه و پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط برای بررسی و تصمیم‌گیری ، ایجاد بانک اطلاعاتی و مستندسازی تجربیات فنی و اجرایی ، انجام امور دبیرخانه‌ای شورای فنی استان

اطلاعات بیشتر و لیست خدمات

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای پژوهشی خاص استان با هماهنگی معاونت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ، انجام مطالعات و پژوهش‌های ارجاعی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و سایر دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی ، همکاری با مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و اینده‌نگری در سطح ملی ، تلاش در جهت جلب همکاری صاحب‌نظران و اندیشمندان علمی در سطح استان و کشور

اطلاعات بیشتر و لیست خدمات

معاونت آمار و اطلاعات

ساماندهی، اجرا، استخراج و نظارت بر انجام سرشماری‌های عمومی و تخصصی ، سازماندهی، اجرا، استخراج و نظارت بر آمارگیری‌های نمونه‌ای در چارچوب ضوابط مرکز آمار ایران ، جمع‌آوری و ساماندهی آمارهای ثبتی مربوط به سازمان‌های اداری استان در چارچوب نظام آمارهای ثبتی کشور ، تهیه و بهنگام سازی نقشه‌های شهری و روستایی برای طرح‌های آماری با هماهنگی سازمان نقشه‌برداری کشور ، انجام وظایف دبیرخانه‌ای شورای کاربران (GIS) (سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی استانی)

اطلاعات بیشتر و لیست خدمات

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

بررسی و شناخت نارسایی‌ها و مشکلات دستگاه‌های اجرایی استان در زمینه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ،راهبری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها و طرح‌های تحول اصلاحات اداری، توسعه فن‌آوری اطلاعات و دولت الکترونیک، نوسازی اداری و مصوبات شورای عالی اداری در دستگاه‌های اجرایی ،راهبری و نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه منابع انسانی در دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه‌های آمار و برنامه‌ریزی نیروی انسانی ، اجرای برنامه‌های ارزیابی عملکرد مدیریت در دستگاه‌های اجرایی استان، تحلیل عملکرد آن‌ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در زمینه مدیریت

اطلاعات بیشتر و لیست خدمات

معاونت توسعه و برنامه ریزی

تهیه، تدوین و ارزیابی برنامه های بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت و برنامه های ویژه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان و شهرستان در چارچوب برنامه کلان و برنامه های ویژه (اقتصاد مقاومتی) کشور با مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی استان، تلفیق و یکپارچه سازی چشم انداز و برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت استان و شهرستان ها، مشارکت در استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (نظام بودجه ریزی عملیاتی) در دستگاه های اجرایی استان، انجام امور دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان و شهرستان ها، نظارت و ارزیابی بر اجرای برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی استان و تحلیل شرایط و موانع توسعه استان، هماهنگی و پیگیری در تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی در دستگاه های اجرایی استان

اطلاعات بیشتر و لیست خدمات

مدیریت نقشه و اطلاعات مکانی

ظرفیت‌سازی و برنامه‌ریزی برای تهیه و به‌‌هنگام سازی نقشه‌های مورد نیاز استان با هماهنگی سازمان نقشه‌برداری کشور ، توسعه بستر نرم‌افزاری زیرساخت داده‌های مکانی SDI استانی، تحت راهبری و هدایت سازمان نقشه‌برداری کشور ، ظرفیت‌سازی برای همکاری با سازمان نقشه‌برداری کشور در خصوص نظارت و کنترل فنی بر خدمات نقشه‌برداری مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی استان ، ظرفیت‌سازی برای همکاری با سازمان نقشه‌برداری کشور در حفظ، نگهداری و توسعه ایستگاه‌های دائم تعیین موقعیت ماهواره‌ای GNSS در سطح استان ، انجام وظایف دبیرخانه‌ای "گروه کاری کاربران نقشه و اطلاعات مکانی" در سطح استان با هماهنگی سازمان نقشه‌‌برداری کشور

اطلاعات بیشتر و لیست خدمات
تعداد خدمات

23

تعداد درخواست‌ها

348

تعداد پیام‌ها

16

تعداد کاربران

978